Alfa Romeo Gta

1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600


1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600
1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600

1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600    1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600

A superb original Hellebore steering wheel from an Alfa Romeo Giulia GTA. This is the real deal, correct 7 hole mount, 4 hole spokes, a proper Alfa Romeo item.


1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600    1965-75 Alfa Romeo 105 Giulia GTA Hellebore Steering Wheel 1300 1600